Bønnens plass i læstadianismen i Norge – før og Nå

Bønnens viktighet i 1800-tallets læstadianisme

Bønnens plass i menighetssamlingene innen den læstadianske vekkelse i Norge, særlig i etterkrigstiden, har ikke fått den samme plass som tradisjonen var på 1800-tallet i læstadianismens begynnelse, så langt jeg har kunnet lese fra vekkelsens historie. Læstadius, Raattamaa, Antin Pieti og flere andre av vekkelsens lederen oppmuntret ofte de kristne til å be til Gud, uten å bli trett – noe de hadde lært av Jesus og av apostlene.

Fortsett å lese «Bønnens plass i læstadianismen i Norge – før og Nå»

Aatu Laitinens skriv om viktigheten av åndelig fornyelse

Kilde: “Vuosisata elämänliikettä Tornionlaaksolaaksossa”, av Kaarlo Airas, utgitt 1941
Oversatt av: Henry Baardsen, Alta

I sitt tidsskrift “Sanomia Siionista” år 1898 s. 55, skriver prost Aatu Laitinen om viktigheten av å våkne opp av den åndelige søvnen, bl.a.:

“Det er mange som i disse tider har fått oppleve en from oppvekkelse. Dette gjelder både slike som har levd i vantroen, men også av de som allerede har vært bekjennende troende, men som i sitt indre har falt på grunn av sorgløshet, på grunn av at de har forsømt bønnen, men også på grunn av uårvåkenhet.