Ny prest sendes til Kautokeino høsten 1851 for å roe ned gemyttene blant “de vakte”

Forrige gang en biskop sendte en prest til Kautokeino for å roe ned gemyttene i forbindelse med en lokal vekkelse, var i 1774. Det var da presten Olav Hjort ble sendt dit, men uten å lykkes. På den tiden var det en vekkelse der som senere ble kalt “Roper-vekkelsen”, eller  “Čuorvut-vekkelsen” som den også ble kalt. Også da var det snakk om en ekstrem og fanatisk vekkelse. Olav Hjort var absolutt ingen “samenes venn”. Det samiske språket ønsket han å bytte ut med landets nasjonale språk, som på den tiden var dansk-norsk. Når han kom over bøker på samisk, konfiskerte han dem.

Biskopen sendte prest Olav Hjort til Kautokeino i 1774 for å slå ned en uønsket lokal vekkelse

Året 1770 kom det til Kautokeino en gren av den meget spesielle gammelpietistiske vekkelse som vekkelsespredikant og prest Nils Wiklund og sogneprest Isac Grape prøve å starte i Övertorneå og i Nord-Sverige. Men den ble aktiv bare ca. et tiår på svensk side.

Det var via handelsveiene og markedsplassene denne vekkelse spredde seg.