“Kautokeino-vekkelsen” på 1850-tallet var ikke en gren av læstadianismen, men hadde sine røtter fra 1770-tallet

Stoffet samlet og skrevet av Henry Baardsen, Alta

Kautokeino-vekkelsen hadde fellestrekk med læstadianismen

Visse trekk i Čuorvut-vekkelsen eller i “roper-vekkelsen” i Kautokeino kunne påminne om noe av det som senere forekom innen læstadianismen, men i mye sterkere grad. De hadde sine kraftige rørelser og var ofte i ekstase, noen ganger kunne de bli helt borte.

Ekstrem gammelpietistisk “roper”-vekkelse i Kautokeino på 1770-tallet

Stoffet samlet og skrevet av Henry Baardsen, Alta

På 1770-tallet oppstod det en helt spesiell vekkelse i Kautokeino-området som hadde røtter i pietismen, og med vekkelsespredikant og prest Nils Wiklund og sogneprest Isak Grape fra Övrerorneå som mulige “grunnleggere”. Den spredde seg i Tornedalen, mot Gällevare og Enontekiö, men kanskje særlig til Kautokeino-området. Der fikk predikantene tilnavnet “roperne”, på samisk Čuorvut.