David viser nåde mot Jonatans sønn, Mefiboset

David og Jonatan inngår en vennskapspakt


Før David ble konge, ble han hjertevenn med Jonatan, kong Sauls eldste sønn. Begge to var meget unge, de hadde samme interesser, var begge dyktige krigere og hadde begge sterk tillit til Gud. Normalt skulle det jo vært Jonatan som hadde førsteretten til å bli Israels neste konge, det var Jonatan klar over. Men frivillig gav han plassen til David, siden det var Herrens vilje (Se 1Sam 23:17). Derfor bøyde Jonatan seg frivillig under Guds vilje, dro seg selv til side, og overlot kongedømmet til David.

Fortsett å lese «David viser nåde mot Jonatans sønn, Mefiboset»

Jesu blod – grunnen til rettferdigjørelsen innfor Gud

Rettferdiggjørelse – Jesu frelsesverk for oss, som vår stedfortreder
Et uttrykk for rettferdiggjørelse er at Gud tilregner oss hele Jesu Kristi fullkomne frelsesverk på Golgata ved hans stedfortredende død i vårt sted. Når vi hører evangeliet og tar i mot det gode budskapet om evig liv på Frelseren Jesus Kristus, virker Gud troen og gir den Hellige Ånd i våre hjerter.

Les mer på side 2!

Andakt over Hebr. 10: 19-22: Frimodighet til å gå inn i helligdommen ved Jesu blod (17 min.)

Lytt til tale over Hebr 10:19-22 (17 min.)

Andakt: Min sjel, lov Herren! (21. min.)

Tekst: Salm. 103: 1-4:

  • “Av David. Min sjel, lov Herren, og alt som i meg er, love hans hellige navn!

    Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger! Han som forlater all din misgjerning, som leger alle dine sykdommer. Han som forløser ditt liv fra graven, som kroner deg med miskunnhet og barmhjertighet”.

Lytt til andakt over Salme 103:1-4 (21 min.)

Andakt over Salme 103:1-4 (ikke samme som lydfilen)

David oppmuntrer her både sin egen, men også vår sjel til å lovprise Herren. Med dette vil David si til deg og meg: La din lovprisning komme fra hjertet, og ikke bare fra munnen. La  din lovprisning være ekte, noe som du gjør innfor Herren, og ikke for å bli lagt merke til av menneskene.

Fortsett å lese «Andakt: Min sjel, lov Herren! (21. min.)»

Ny Quicksilver gummibåt til vår Nord West 740

Da vi i 2010 kjøpte vår Nord West 740, fulgte det med en Silver 270 gummibåt. Den var ganske gammel allerede da, så jeg tipper at den kan være fra begynnelsen av 2000-tallet. Og gummibåter er jo egentlig “ferskvare” og bør byttes ut når de ikke lenger holder godt på lufta. 

Slik så vår gamle gummibåt ut. Etter hvert holdt den dårlig på lufta, og måtte pumpes både titt og ofte.

Fortsett å lese «Ny Quicksilver gummibåt til vår Nord West 740»

Reformasjonens fjerde prinsipp: “Skriften alene”

Luther bygde sin reformasjon på fem viktige bibelske utsagn. De fem prinsippene var: 1. “Ved tro alene”, 2. “Ved nåden alene”, 3. “I Kristus alene”, 4. “Skriften alene” og 5. “All ære tilhører Gud alene”. 

Denne gangen skal jeg ta for meg skriftprinsippet “Skriften alene”.

Paven og de romerske biskopenes læreutsagn ble likestilt med Skriften
Også innen den katolske kirke på Luthers samtid var Skriften, eller Guds Ord, viktig. Men for dem var læreutsagn av paven like bindende som Skriften, Jesu og apostlenes lærdommer, særlig når han “taler ex cathedra”, dvs. i kraft av sin øverste apostoliske myndighet. Og det som han eller en av de romerske biskoper bestemmer, må fastholdes av hele den romerske Kirken. For når paven eller hans biskoper taler i kraft av sin øverste apostoliske myndighet, så er de ufeilbarlige. Slik var det på Luthers tid, og slik er det fortsatt i dag i 2019, t.o.m. innen den norske katolske kirke. Så derfor skjønner man at man innen den katolske kirke kan bekjenne, slik Luther lærte, Skriften alene. Men man vil nok heller ha Skriften pluss Tradisjonen og Skriften pluss bindende læreutsagn av Paven og hans biskoper.

Les mer: Den Norske Kirkes Kirkemøtes flertallsvedtak gjør deler av Skriften ugyldig

Fortsett å lese «Reformasjonens fjerde prinsipp: “Skriften alene”»

Andakt: Reformasjonsdagen – Rettferdiggjort av tro alene

Tekst: Rom 1:16-17: 

  • For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Som det står skrevet: Den rettferdige av tro, skal leve“. 

Andakt på Luthers reformasjonsdag. Hvordan ble delaktig av frelsens evangelium. Lengde: 26 min.

Andakt: Reformasjonen viser oss “Troens grunn”

Tema: Troens grunn

Tekst: Rom 1:16-17
”For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Som det står skrevet: Den rettferdige av tro, skal leve”, Rom 1:16-17.

  • Les andakt over de fem reformatoriske prinsippene!

Fortsett å lese «Andakt: Reformasjonen viser oss “Troens grunn”»

Interessant foredrag om hvordan ideen om “Tusenårsriket” oppstod, og om tusenårsriket som ble forsøkt opprettet i Tyskland på Luthers tid i 1534

Andre sider med samme tema:

I min ungdom hørte man nesten bare Jehovas Vitner som snakket om et fremtidig tusenårsrike her på jord. Men  i løpet av den siste tiden har det blitt mer og mer vanlig at man innen flere og flere norske kristne menigheter åpent lærer om et framtidig jordisk tusenårsrike, men dog ikke slik som Jehovas vitner lærer. Dette gjelder også innen de større norske lutherske menigheter, noe man nå og da får bekreftet når man lytter til deres mest kjente radiopastorer. Men også gjennom noen forkynnere som reiser for Ordet og Israel.

Sist uke leste jeg et interessant skriv om temaet, et foredrag som ble holdt ved den Lutherske Bekjennelseskirkens kirkemøte i 2019 av professor Keith Wessel. Jeg skal forsøke å gjengi litt av innholdet.

Fortsett å lese «Interessant foredrag om hvordan ideen om “Tusenårsriket” oppstod, og om tusenårsriket som ble forsøkt opprettet i Tyskland på Luthers tid i 1534»

Læra om hemmelig bortrykkelse av menigheten gir grunn til bekymring

Andre sider med samme tema:

Læra om bortrykkelsen av kristne før Antikrist åpenbarer seg og før trengselstiden begynner, mangler bibelsk forankring, og gir etter min vurdering grunn til  bekymring 

Fortsett å lese «Læra om hemmelig bortrykkelse av menigheten gir grunn til bekymring»

Skikkelig langturstesting av sjøenenskapene til vår lille “sportsbåt” – en AL320

Tilbake til: «Feriestedet vårt i Eugmo i Finland»

I 2005 kjøpte jeg en liten, men svært sjødyktig plastbåt, en AL320. Med den har jeg tatt svært mange fine sjøturer i Alta og omegn, og etter hvert i Larsmo skjærgård med omegn. Av personlig sikkerhetsutstyr har jeg Standard Horizon VHF, Fist Find personlig nødpeilesender som er koblet opp mot Hovedredningssentralen, redningsvest, overlevelsesdrakt og mobiltelefon med Navionics sjøkart og RS Safe Trs som kan brukes enten bare i Kun sporing-modus eller i Seilingsplan-modus.

Ovenfor kan man se AL320 med forsterket hekk  slik at den er klar for nye og tøffe ekspedisjoner under relativt krevende forhold.

Fortsett å lese «Skikkelig langturstesting av sjøenenskapene til vår lille “sportsbåt” – en AL320»

Se hva du gjør! Du trør rett på en huggorm!

Vi har hatt anledning til å besøke Paula, Gustav, Ada og Edvind noen ganger her i Hokksund. Spesielt her oppe hvor de bor, er det et flott turterreng med mange turløyper. For oss som er ukjente for hva man kan støte på under en spasertur, kan man noen ganger få en skrekkopplevelse, slik det skjedde med Gun og meg for noen dager siden. Vi spaserte på en tursti rundt en innsjø som heter Lauvtjern,  et vakkert vann som for oss kan påminne om noen av de mange vakre innsjøene i Larsmo. Jeg gikk ved siden av Gun, og ante fred og ingen fare. Plutselig roper Gun så høyt hun klarte: “Se, du trår på en orm!

Fortsett å lese «Se hva du gjør! Du trør rett på en huggorm!»

På tur fra Harakollsvingen 45 og opp til Lauvtjern (en vakker innsjø)

En vakker og solfylt septemberdag var Paula, Ada, Edvind, Gun og jeg ute på tur ute i skog og mark. Spesielt fra stedet hvor de bor, i Harakollsvingen 45, er flere stier som man kan gå, for der er det et flott turterreng med mange turløyper. Men for alle som ønsker seg på tur i dette turområdet, er det en stor fordel å ha alminnelig god grunntrening. Men har man ikke det, er det ingen grunn til å fortvile. For det går ikke mange ukene før formen er på topp, og i alle fall legg og lårmusklene. For bratt er det å gå opp, og litt bratt er det å komme ned, i alle fall om man ikke følger de oppmerkede løypene.

Nedenfor kan man se noen bilder som jeg har tatt oppe ved vakre Lauvtjern som ligger ovenfor Harakollåsen i Hokksund.

Fortsett å lese «På tur fra Harakollsvingen 45 og opp til Lauvtjern (en vakker innsjø)»

Harakollsvingen 45, Hokksund er nå solgt

Vår eldste sønn Gustav, hans fru Paula og barna deres flyttet til Hokksund i Buskerud for litt over tre år siden. De har trivdes utrolig godt der. Siden det er mange som bor i nabolaget som har barn i samme alder som dem, møter de dem ofte enten på en av de fine lekeplassene, i barnehagen, på vei til eller fra skolen eller på nærbutikken. Og det er jo fine arenaer til å bli kjent med sine naboer på.

Fortsett å lese «Harakollsvingen 45, Hokksund er nå solgt»

“Tre alens læra” drøftes på predikantmøtet i Alkkula i 1875, og avvises som ubibelsk av Raattamaa og av møtet

Tre-alens læra
Dessuten drøftet de (på det store nordiske predikantmøtet) det som man i ettertid har kalt for “tre-alens læra om Gud”. Man må vel kunne si det slik at denne lære mest sannsynlig var opphavet til et eksklusivt menighetssyn som særlig sterkt kom til syne på 1900-tallet, særlig innen to av de store læstadianske retningene, og som i store trekk går ut på følgende:

  1. Gud virker ikke gjennom det leste Guds Ord, Bibelen, men bare gjennom det forkynte Guds Ord (Bibelen ringeaktes, sammenlignet med det forkynte Guds Ord).
  2. Man kan ikke møte Gud eller bli frelst utenom gjennom den læstadianske menighet.
  3. Den Hellige Ånds virkefelt er begrenset til å gjelde bare innenfor den læstadianske menighets område (ved det forkynte ord og ved det almene presteskap).