David viser nåde mot Jonatans sønn, Mefiboset

David møter Mefiboset med kjærlighet og nåde, slik Jesus møter oss. For David var et klart forbilde på Jesus og hans pakt med Gud om å frelse oss og å gi oss sin nåde

Da Mefiboset, sønn av Jonatan, Sauls sønn, kom inn til David, kastet han seg ned med ansiktet mot jorden. Og David sa: Mefiboset! Han svarte: «Her er din tjener», 2Sam 9:6.

David la helt sikkert merke til at Mefiboset var meget redd, og at det var derfor han kastet seg ned med ansiktet vendt mot jorden. Han våget ikke å se opp eller å møte David blikk mot blikk. For han følte at han ikke hadde fortjent noen godhet fra David, for han var helt uverdig til det. Men han våget tross det å si: «Her er din tjener».

David trøstet Mefiboset med ordene: «Vær ikke redd! Jeg vil gjøre vel mot deg for din far Jonatans skyld og gi deg tilbake hele den jordeiendommen Saul, din far, eide. Du skal alltid ete ved mitt bord» (2Sam 9:7).

Slik fikk Mefiboset fra den dag av og for resten av sitt liv nyte godt av Davids sjenerøse godhet, kjærlighet og nåde, helt ufortjent. Slik kan vi si at David var et forbilde på Jesus og på hans kjærlighet og nåde mot oss syndere som slettes ikke har fortjent Guds nåde.

Slik David gjorde en pakt med Jonatan og selv stod som garantist for at den skulle bli oppfylt på Jonatans etterkommere, slik har også Jesus inngått den nye pakt med Gud for å frelse deg og meg. Det var Golgata-pakten – den nye pakt i Jesu Kristi blod – som ble inngått mellom Gud og hans Sønn Jesus Kristus.

Uten at Jesus hadde  ofret sitt dyrebare blod som vår stedfortreder på Golgata, kunne han ikke ha frelst oss. Men Jesus døde for våre synder og overtredelser og ble reist opp til vår rettferdiggjørelse (Rom 4:25). Og ved troen på ham, får også vi del i det evige livet. Dette har Jesus lovet, og Golgata-pakten kan aldri gjøres ugyldig. Den er Jesus en garantist for!

Pakten som Mefiboset fikk nyte godt av, var virkelig god og nyttig for ham. Men vi leser i Heb 7:22: «Derfor er det også en så meget bedre pakt, den som Jesus er blitt garantist for, for den  er grunnlagt på bedre løfter» (Se også Heb 8:6).

La oss derfor forbli i pakten som Gud har gjort med oss i sin Sønn Jesus Kristus. Og la os minnes: Gud kommer aldri fra sin side å bryte denne pakt med oss. Men når pakten brytes, er årsaken alltid på vår side. Og Ordet sier: «Er vi troløse, så forblir han trofast. For han kan ikke fornekte seg selv», 2Tim 2:13.

Eller la oss fornye den, om vi fra vår side har brutt pakten ved våre synder og overtredelser. Og det skjer ved anger og omvendelse, og ved på nytt å del i paktens løfter. Da skal også vi bli rikelig velsignet både i tid og evighet.

Mefiboset, et bilde på deg og meg
Livet for den handikappede, hjelpeløse Mefiboset, ble snudd helt på hodet. Han fikk helt nye klær og ble kledd like pent som de andre av kongens sønner. Hans gamle, utslitte og skitne klær ble kastet, og han fikk helt nye rene, vakre klær, fra topp til tå. Ikledd i denne nye drakt var Mefiboset verdig til å sitte til bords sammen med kongen selv, og alle hans sønner. Og det fikk han ikke bare gjøre en enkelt gang eller noen få ganger, men så lenge som han levde. Og Mefiboset trengte ikke å arbeide for å få rett til det, men dette fikk han helt gratis, helt uten eget strev eller egen fortjeneste. Tenk så heldig Mefiboset var!

Dette er et bilde på en synder som blir ikledd Jesu rettferdighets rene og hvite drakt, som skjuler syndene våre for Gud (Se Sak 3:3-4 og Luk 15:22).

Alt som opprinnelig tilhørte Sauls slekt, ble nå gitt tilbake til Mefiboset, helt vederlagsfritt (2Sam 9:9). Sauls tidligere tjener Siba, hans sønner og hans tjenere, ble satt til å dyrke jorden, for at de og Mefiboset alltid skulle ha nok mat å spise, og aldri skulle trenge å tørste og hungre mer.

Mefiboset fikk sitte ved selveste kongens bord hver dag og nyte av de kongelige måltidene

Den handikappede, unge Mefiboset, fikk selv for resten av hele sitt liv sitte ved kongens bord og nyte av alle de lekre rettene som ble servert (2Sam 9-10).  Hvilke kongelig opphøyelse det måtte være for Mefiboset! Og alt dette fikk han, kun på grunn av den pakt og den ed som Jonatan og David hadde inngått. Hvilke nåde!

Golgata-pakten gir rett til å sitte ved det kongelige bord hjemme i himmelen
Mefiboset ble avkledd de fillete klær som han gikk i , og ikledd kongelig skrud. Ikledd disse nye klær ble han verdig til å sitte ved kongens bord, bare på grunn av løftet i pakten mellom Jonatan og David. Det var kong David en garantist for, slik Jesus nå er en garantist for alle Golgata-paktens løfter (Hebr 7:22). Dette var utrolig stort og gledelig for Mefiboset, noe han også var takknemlig for. Men ennå større er det for alle oss som har del i Golgata-paktens løfter både for dette og det kommende liv hjemme i himmelen.

Men Golgata-pakten åpner for noe som er mye større, og som ikke bare har gyldighet så lenge som vi lever her på jord. For på Golgata gjorde Jesus noe helt spesielt. Han som selv var syndfri, hellig, uskyldig og ren (Hebr 7:26), tok frivillig på seg hele vår syndeskyld. Han bar hele verdens synder opp på korset, der han sonte alle våre synder innfor Gud. «Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud», 2Kor 5:21. Og profeten sier:

«Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom», Jes 53:5.

Og så tilbyr Gud oss å gjøre «den salige byttehandel» med Jesus. Vi får legge alle våre synder på Frelseren Jesus, der de egentlig hører hjemme, siden han en gang for alle har båret våre synder opp på forbannelsens tre, da han ble en forbannelse for oss.

«Jesus utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset», Kol 2:14. Og så får vi ved evangeliets forkynnelse tilbudet om å bli ikledd Jesu Kristi fullkomne rettferdighet for å skjule vår synder for Gud. Og ikledd denne rettferdighetens skrud, skal vi  en gang duge for Lammets bryllup. Dersom vi ved troen eier Kristi rettferdighet, skal også vi en gang få høre de velsignede ord av Jesus: «Kom hit, dere som er velsignet av min Far! Arv det riket som er beredt for dere fra verdens grunnvoll ble lagt», Matt 25:34.

Men saken er den vi må allerede her i tiden bli ikledd Kristi rettferdighet, bli et Guds barn og få del i den himmelske velsignelse. For etter døden er det for sent.

Det beste venter oss der hjemme, nemlig Lammets bryllup hjemme hos Gud i himmelen. Må Gud styrke og bevare oss i troen, slik at også vi skal få komme dit.

Gud være takk, ved Jesus Kristus, vår Herre!

Henry Baardsen
Alta