David viser nåde mot Jonatans sønn, Mefiboset

Davids menn kommer for å hente Mefiboset
Plutselig dukker kong Davids krigere opp for å ta Mefiboset med seg til kong David. Og han hadde ikke noe annet alternativ enn å la seg bli tatt med.

Hvordan skulle møtet mellom han og David bli? Tro om David ville hevne seg på ham på grunn av hans farfar Sauls langvarige og bitre ondskap mot David? For Saul var jo fast bestemt på at han skulle drepe David, og det hadde han gjort mange forsøk på. Det ville jo derfor ikke være mer enn rimelig at David ville hevne seg, tenkte han kanskje.

Mefiboset hadde kanskje nådd å bli en ungdom, det hadde i alle fall gått en god del år siden han som 5-åring ble lam i begge føttene. og ble ført i sikkerhet mot en eventuell hevn fra David. Men fortsatt var han like handikappet og forsvarsløs, og helt avhengig av andres hjelp.

Mefiboset hadde trolig et dårlig selvbilde og var utrygg på sin egen identitet
Mefiboset var ikke i stand til å arbeide, slik som andre friske ungdommer på hans alder. Også dette bidro nok til å svekke hans selvbilde. Kanskje han følte at han bare var til byrde for andre, siden han var handikappet. Var det derfor hans biologiske mor ikke valgte å ta omsorgen om ham? Og kanskje han til og med var uønsket, og bare til en belastning for alle andre? Og nå kommer altså Davids soldater og tar ham med seg med makt, uten at han selv verken ønsket eller ville det.

Mefiboset hadde ganske sikkert mange ubesvarte spørsmål som skapte utrygghet og frykt i ham. Og nå skulle han dessuten bli direkte konfrontert med David, som i verste fall kunne komme til å hevne seg på ham på grunn av kong Sauls ondskap. Han så sin egen hjelpeløshet og sin nød. Dessuten kjente han jo seg skyldig til alt det onde som hans farfar og hans krigere hadde gjort mot David. Mefiboset var klar over at han som den eneste overlevende av Sauls hus og slekt fortjente å stå til ansvar for deres mange og store synder, så derfor fryktet han for det verste.

Han hadde egentlig  ikke fortjent noe bedre. Så derfor følte han seg som en død hund, og ikke noe bedre (2Sam 9:8). Han hadde ikke lenger noen god og trygg egen identitet eller noe godt selvbilde. Men på tross av det hadde han kanskje et ørlite håp om nåde og godhet av David. For hans far hadde sikkert fortalt ham om pakten mellom David og Jonatan og hans hus (1Sam 20:15).  Og dette hadde jo David lovet med en ed! Og nettopp på grunn av denne ed ville heller ikke David ta sin godhet bort den eneste gjenlevende av Jonatans hus, men innfri sitt løfte og holde sin pakt, slik han hadde lovet innfor Herren (1Sam 20:15). Selv om Jonatan  – den andre parthaveren  – var død, var paktens løfter like gyldige. Så dette var noe som David måtte oppfylle. Det var han forpliktet til, og det krevde Herren (Salm 61:9; 5Mos 23:21).

David minnes pakten med Jonatan, og vil gjøre vel mot Sauls hus
På tross av at David over lang tid hadde vært utsatt for et intensivt hat og forfølgelse fra Mefibosets farfars side, hadde han ingen planer om å gjengjelde ondt med ondt. Tvert imot. Møtet med David ble derfor en svært positiv opplevelse og en overraskelse for Mefiboset. David var nemlig en mann etter Guds hjerte (1 Sam 13:14). Det han hadde lovet med Herren som vitne, det ville han holde (1Sam 20:23). Hans hjerte var nå fylt av Guds kjærlighet og godhet, og nå var det hans venn, Jonatans sønn, som skulle få møte Guds nåde gjennom Davids godhet.

Før Jonatan og David inngikk den gjensidig bindende pakten, stilte Jonatan et vilkår: «Men du må aldri ta din barmhjertighet bort fra mitt hus, nei, ikke engang når Herren har utryddet hver eneste en av Davids fiender fra jordens overflate«. Slik sluttet Jonatan en pakt med Davids hus, Sam 20:15-16b.

Dette glemte David aldri, selv etter at både Saul og Jonatan var døde. Derfor spurte kongen: «Er det ikke ennå noen igjen av Sauls hus, så jeg kunne gjøre Guds miskunnhet mot ham? Siba svarte kongen: Det er ennå en sønn av Jonatan, en som er lam i begge føttene. Kongen spurte ham: Hvor er han? Siba svarte kongen: Han er i huset hos Makir, sønn av Ammiel, i Lo-Debar. Så sendte kong David bud og hentet ham fra Makirs, Ammiels sønns hus i Lo-Debar», 2Sam 9:3-5.

Les mer på side 4!

David møter Mefiboset med kjærlighet og nåde, slik Jesus bemøter oss…