David viser nåde mot Jonatans sønn, Mefiboset

David og Jonatan inngår en vennskapspakt


Før David ble konge, ble han hjertevenn med Jonatan, kong Sauls eldste sønn. Begge to var meget unge, de hadde samme interesser, var begge dyktige krigere og hadde begge sterk tillit til Gud. Normalt skulle det jo vært Jonatan som hadde førsteretten til å bli Israels neste konge, det var Jonatan klar over. Men frivillig gav han plassen til David, siden det var Herrens vilje (Se 1Sam 23:17). Derfor bøyde Jonatan seg frivillig under Guds vilje, dro seg selv til side, og overlot kongedømmet til David.

Jonatan og David inngår en gjensidig vennskapspakt
Jonatan og David inngikk en forpliktende pakt med Herren selv som pakts vitne (1Sam 9).

Vennskapspakten forpliktet David ved en ed til å vise godhet og nåde både mot Jonatan og mot hans ætt, også etter at Jonatans og Sauls hus var død. Vitne til pakten mellom Jonatan og David var Herren selv, og pakten skulle gjelde til evig tid (1Sam 20:13). Det var derfor ikke mulig for noen av partene å bryte pakten, uten at det ville ha fått alvorlige konsekvenser for den part som var årsaken til at pakten ble brutt.

Den forpliktet bl.a. Jonatan at han skulle informere David om Sauls ondsinnede planer, særlig når det var fare for Davids liv. Kong Saul fryktet nemlig for at David skulle ta æren og kongedømmet fra ham, derfor planla Saul å drepe David. Det er mange ting som tyder på at kong Saul hadde tydelige narsissistiske trekk, i alle fall oppførte han seg som en psykopat.

Så skjedde det at David overlevde både Saul og Jonatan. Men den gjensidige og forpliktende pakten han hadde gjort med Sauls sønn Jonatan kunne han ikke glemme: «Aldri noensinne vil du ta bort din godhet mot mitt (Jonatans) hus, ikke engang når Herren gjør ende på Davids fiender og utrydder dem alle som én mann  av jorden.
Så gjorde Jonatan en pakt med Davids hus og sa: Herren skal ta hevn over Davids fiender!

Ved sin kjærlighet til David, fikk Jonatan ham til å love dette med en ed, , for han hadde ham kjær som sitt eget liv», 1Sam 20:15-17.

Les mer på side 2!

David ønsket å holde pakten, også etter at kong Saul og hans sønn Jonatan var død…