Jesu blod – grunnen til rettferdigjørelsen innfor Gud

Han skjenker oss Kristi rettferdighet som vår egen. Når Gud ser på oss gjennom sin Sønns fullkommenhet, erklærer han oss som rettferdiggjorte innfor seg. Kristi rettferdighet tilregnes oss, og det duger for Gud. Altså avgjør rettferdiggjørelsen vår stilling innfor Gud. Den som er rettferdiggjort, er frelst for Jesu skyld og er et Guds barn. Og når vi er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger (Rom 8:17).

Kraften i Jesu Kristi blod
Jesus kaller sitt blod for «den nye pakts blod». Med sitt eget blod gikk Jesus inn i helligdommen en gang for alle, og fant en evig forløsning (Heb 9:12). Jesu blod ble utgytt til syndenes forlatelse, men kun for de som tror og som lar Hans blod rense deres samvittigheter ren fra sine synder. For Guds Ord lover: «Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet», 1Joh 1:9.

Ikledd Kristi rettverdighet ved troen og ved Kristi blod
Det er bare ved troen og ved Jesu  Kristi blod som vi blir ikledd Hans rettferdighet. Når vi angrer våre synder og søker frelse og trøst i evangeliet og i det forkynte Guds Ord, har Gud fått begynnne sin gjerning i oss. For lengsel etter Gud, virker til omvendelse. I Romerbrevet stiller Paulus tre retorisk spørsmål: «Men hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner?», Rom 10:14. Og han svarer selv: «Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord», Rom 10:17. Og det er ved tro Gud rettferdiggjør en synder, slik den samme Paulus sier i Rom 3:28: «… vi er overbevist om at mennesket blir rettferdiggjort ved tro, uten lovgjerninger».

Når en angrende synder som søker Guds nåde, får høre ordet om Guds nåde og syndenes forlatelse, er det for han en kilde til frelse og rettferdighet. For når han tror det, da er det Jesu blod som bestenker og renser hans hjerter rent i Lammets blod (Åp 7:14). Guds tilgivelse og kraften i Jesu blod er så effektivt og så total, at synderen i samme øyeblikk blir ikledd Kristi rettferdighets hvite drakt. Innfor Gud er han da som om han aldri skulle ha syndet.

Kristi rettferdighet er nemlig som en hvit, fotsid drakt, som skjuler all vår urenhet og alle våre synder, også innfor Guds granskende øyne, han som vi ikke kan skjule noe for. Det er dette som betyr «å bli rettferdiggjort innfor Gud», ved troen alene, for Jesu skyld. Altså er rettferdiggjørelse ennå mer enn syndenes forlatelse, siden Gud i Kristus betrakter oss som om vi aldri skulle ha syndet, nemlig slik Jesus var, hellig, rettferdig og ren. Å hvilke nåde som rettferdiggjørelsen er!

«Slik viser Gud sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Hvor mye mer skal vi da, etter at vi er rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra vreden», Rom 5:8-9. Vi blir altså rettferdiggjort for intet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus (Rom 3:24).

Selv om rettferdiggjørelsen av en synder bygger på den objektive rettferdiggjørelsen Jesus vant for oss på Golgata, er det noe som vi personlig må bli delaktig av.  Det er en engangs hendelse, ikke en prosess, slik helliggjørelse er.  For det er noe Gud gjorde en bestemt gang i vårt liv, da vi ble Guds barn. Da fikk vi troen som gave, den Hellige Ånd,  og del i den nye pakts nådeløfter om både timelig og evig velsignelse. Det var da vi ble flyttet inn i Guds elskede Sønns rike og da vi fikk et helt nytt hjerte og sinn.

Å hvilke nåde det er! Alt det Jesus har og er, har han gitt oss som gave, helt ufortjent. Gud gi at når Jesus kommer tilbake, at vi da skal bli funnet i ham og ikledd Kristi hvite, rene rettferdighets drakt, ikke for egen, men for Jesu fortenestes skyld.

Henry Baardsen
Alta

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.